Naše společnost Vám nabízí kompletní řešení v oblasti zabezpečení objektů: 

Elektronický požární systém (EPS)

Elektronický požární systém slouží k včasné detekci vzniku požáru a k prevenci před jeho vznikem. Tento systém se využívá nejčastěji v objektech s velkou koncentrací lidí – obchodních domech, kinech, divadlech, nádražích, hotelech, průmyslových halách apod.

Videotelefon (videovrátný, elektronický vrátný)

Tento způsob zabezpečení Vám umožní vizuální kontrolu prostoru před vstupními dveřmi nebo brankou. Slouží také k ovládání dveřního zámku i ke komunikaci v rámci zabezpečovaného objektu.

Detekční systém (PERIMETR LOCATOR)

Jedná se o perimetrický systém, který umožňuje střežení plotu pomocí speciálních akceleračních RFID tagů, které jsou připevněné na pletivu a vratech. 

Biometrie

Jedná se o metody, díky kterým jsme schopni měřit určitou charakteristickou vlastnost osob a tu s určitou přesností autorizovat nebo identifikovat. Mezi tyto metody řadíme např. otisk prstu, geometrie ruky, obraz krevního řečiště, oční sítnice či 3D sken obličeje.

Datové sítě (strukturovaná kabeláž)

Strukturovanou kabeláží rozumíme souhrn metalických a optických prvků, které propojují jednotlivé uživatele v rámci počítačové sítě. 

Kamerový systém

Kamerový systém je využíván pro monitorování vybraných venkovních nebo vnitřních prostor. Obraz z kamer je přenášen na monitor nebo se ukládá pro následné využití při dohledání záznamu.

Zamlžovací systémy

Zamlžovací systému se využívají v místech, jako jsou např. benzinové pumpy, sklady, obchody s cigaretami a alkoholem, lékárny, kanceláře, banky apod. Jedná se o místa, kde dochází k opakovaným vloupáním. 

Email: tomas@ezont.cz

Telefon: +420 777 763 528

kontakty
Nový web / 23.04.2013
Spustili jsme nové webové stránky
firmy EOZNT. Nabízíme komplexní řešení v
oblasti zabezpečení objektů (požární a zabezpečovací
systémy, kamerové systémy atp.), datových sítí...

více novinek
Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.