EZS - elektronický zabezpečovací systém

Základní funkcí elektronického zabezpečovacího systému je vyhodnocení nežádoucího pohybu ve střeženém prostoru a informování majitele objektu (bytu, rodinného domu, prodejny, skladů, kanceláře aj.). Veškeré informace mohou být přenášeny na pult centrální ochrany (PCO) s nepřetržitou monitorovací službou a s výjezdní skupinou, nebo lze poplachové a další stavy přenášet přímo na mobil majitele prostřednictvím SMS, případně prostřednictvím namluvené hlasové zprávy. Tím, že je majitel okamžitě informován o poplachu, může ihned reagovat, a tak výrazně snížit rizika spojená s napadením objektu.

V dnešní době vzniká daleko větší potřeba chránit sebe i svůj majetek, bohužel jsou trestné činy vloupání a krádeže stálým tématem v médiích. Těmto skutkům lze velice účinně předcházet moderními bezpečnostními prvky, ty majetek nejen chrání, ale také přispívají  k prevenci. Pachatel si samozřejmě vybírá snadné cíle, které mu krádež nekomplikují. Při zjištění  jakýchkoliv problémů, jež by vedly k nezdaru loupeže, se většinou zabezpečenému objektu vyhne, a tím nedojde k hmotné škodě způsobené vloupáním.

Způsoby informování majitele zabezpečovacím systémem

EZS může majitele informovat o události v pěti variantách, které lze mezi sebou vzájemně kombinovat:

 • Akustický alarm - siréna
 1. vnitřní
 2. venkovní
 • Optická signalizace
 1. maják
 2. JUMBO LED
 • Telefonní komunikátor přes pevnou linku
 1. Zabezpečovací systém zavolá na mobil (telefon) majitele nebo zašle SMS. Může se též připojit na bezpečnostní agenturu, která v případě poplachu provádí zásah.
 2. Nově zabezpečovací zařízení zavolá na telefon majitele, kde hlasovou zprávou v češtině sdělí, na které nebo kterých zónách byl vyvolán poplach, na základě toho má majitel přehled o případném pohybu nežádoucí osoby. Dále lze přes tlačítko na telefonu dálkově zapnout nebo vypnout alarm, otevřít si bránu či garážová vrata apod.
 • GSM  - obdoba připojení po pevné lince
 • Bezdrátové na PCO (provoz zdarma)
 • LAN, internet

Email: tomas@ezont.cz

Telefon: +420 777 763 528

kontakty
Nový web / 23.04.2013
Spustili jsme nové webové stránky
firmy EOZNT. Nabízíme komplexní řešení v
oblasti zabezpečení objektů (požární a zabezpečovací
systémy, kamerové systémy atp.), datových sítí...

více novinek
Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.