EPS - elektronický požární systém

Elektronický požární systém slouží k okamžité detekci vzniku požáru a prevenci před ním. Využívá se zejména v objektech s velkou koncentrací lidí - v průmyslových halách, hotelech, obchodních domech, divadlech, kinech, nádražních halách apod. 

EPS je plně automatický systém, jehož úlohou je včasné rozpoznání a signalizace vzniku požáru s přesným určením ohroženého prostoru. Systém může být přímo napojen na hasiče a může automaticky ovládat hasicí zařízení (springlery), protipožární dveře apod.

Systém je zapotřebí všude, kde hrozí nebezpečí vzniku požáru nebo úniku nebezpečných plynů. Pomocí detekčního zařízení - čidla identifikuje požár, změnu teploty, nebezpečné plyny, oheň nebo kouř. Detekovaný stav je signalizován na ústředně. Obsluha vyhodnotí situaci a provede další kroky. Aktivace zařízení způsobí požární situaci, která se přímo řídí požárním řádem a uvádí do chodu další zařízení, jež má informovat o požáru, jedná se o sirény, rozhlasové zvukové zařízení a majáky, zařízení dálkového přenosu požárního poplachu komunikujícího s hasiči nebo přímo zařízení způsobující inicializaci systému odvodu kouře a tepla, automatické otevření únikových cest, ovládání evakuačních výtahů, aktivaci varovného hlášení evakuačního rozhlasu nebo spuštění automatických hasicích zařízení. Systém EPS může být také uveden do provozu i další osobou, která se přímo účastní vzniku požární situace, a to požárním tísňovým tlačítkem, které je zpravidla umístěno na přístupových cestách.

Naše firma nabízí dva systémy EPS, jsou to rakouský systém ESSER a německý systém JOB detectomat.

Oba tyto systémy nabízejí kompletní škálu detektorů a zařízení pro pokrytí veškerých potřeb.

Nabídka elektronické požární signalizace je založena na adresných systémech umožňujících rychlou a přesnou identifikaci požáru s vyloučením falešných poplachů. Jde o plně certifikované systémy splňující kritéria platných evropských norem, jsou schválené pro instalaci ve stavbách. 

Email: tomas@ezont.cz

Telefon: +420 777 763 528

kontakty
Nový web / 23.04.2013
Spustili jsme nové webové stránky
firmy EOZNT. Nabízíme komplexní řešení v
oblasti zabezpečení objektů (požární a zabezpečovací
systémy, kamerové systémy atp.), datových sítí...

více novinek
Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.